به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

نصب اپلیکیشن

آیا می‌خواهید وب‌سایت آواپلت به صورت اپلیکیشن برو روی دستگاه شما نصب شود؟

رویکرد آواپلت برای تبدیل شدن به هاب تجاری، تفریحی، و فرهنگی هنری متناسب با سبک زندگی نوین، در کنار مدیریت یکپارچه و همه جانبه امور مربوط به مجموعه، نیازمند پایش مداوم فعالیت‌های بهره‌برداران و بازخوردهای مشتریان، متناسب شخصیت و جایگاه آوا پلت و مشتریان محترم آن است.

تیم مدیریت آوا پلت متشکل از واحدهای مدیریت مجتمع، مالی و حسابداری، لیزینگ و امور مربوط به بهره‌برداران، بازاریابی و CRM، واقع در طبقات ۳ و ۴ آوا پلت، عهده‌دار پیگیری امور مجتمع و اطمینان از رضایت خاطر و آرامش مخاطبان و مشتریان آوا است.