به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

نصب اپلیکیشن

آیا می‌خواهید وب‌سایت آواپلت به صورت اپلیکیشن برو روی دستگاه شما نصب شود؟

تیم لیزینگ آوا پلت با تکیه بر استانداردها و ضوابط آواپلت، مسئول انجام امور مربوط به انتخاب، عقد قرارداد و پیگیری امور بهره‌برداران است.

اگر قصد فعالیت تجاری در آوا پلت را دارید، قدم اول ارتباط با تیم لیزینگ آوا پلت است. پس از تکمیل فرم‌های اولیه و احراز شرایط، روند پیگیری درخواست وارد مراحل اجرایی بعدی می‌شود.

نوع فضای مورد نیاز خود را انتخاب کنید؟*(ضروری)