به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

App Installation

Do you wish to install the AVA PLATT's website as an app on your device?

فروشگاه سالادبار سبد شعبه آواسنتر

سبد فرِش بار

سالادبار و صبحانه

Detailed Info

ساعات کاری

10 صبح تا 10 شب
شنبه تا جمعه

واحد

A7

طبقه

فودمارکت

تماس