به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

App Installation

Do you wish to install the AVA PLATT's website as an app on your device?

کارگاه بستنی جلاتو در مرکز خرید آواسنتر

بستنی جلاتو

کارگاه بستنی ایتالیایی جلاتو

Detailed Info

ساعات کاری

10 صبح تا 10 شب
شنبه تا جمعه

واحد

A13

طبقه

فودمارکت

تماس