به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

نصب اپلیکیشن

آیا می‌خواهید وب‌سایت آواپلت به صورت اپلیکیشن برو روی دستگاه شما نصب شود؟

فودمارکت آواپلت

فوودمارکت آواپلت

فودکورت و فودهال آواپلت

Detailed Info

ساعات کاری

9 صبح تا 11 شب
شنبه تا جمعه

واحد

A30

طبقه

فوودمارکت

تماس