به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

نصب اپلیکیشن

آیا می‌خواهید وب‌سایت آواپلت به صورت اپلیکیشن برو روی دستگاه شما نصب شود؟

رویداد بازارچه نوروزی سی دکان در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار شد.

سی دکان

یک نفر تنها، صد نفر هم‌پا

توضیحات بیشتر
بازارچه 01 شهریور 1349

سی دکان

سی دکان رویداد نوروزی و بازارچه حمایتی از برندهای کوچک با کیفیت است که در اسفند ۱۴۰۱ در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار گردید.
هنرهای تجسمی / دیجیتال 01 شهریور 1349

تادا اکس

تادا اکس نمایشگاه سالیانه هنر دیجیتال تهران است که هشتمین دوره آن در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار گردید.
بازارچه 01 شهریور 1349

فود اکس

فود اکس اولین فستیوال غذا و نوشیدنی است که در پلتفرم هشتم آواپلت و با حمایت شرکت کالین برگزار گردید.

رویداد‌های دیگر

هنرهای تجسمی / دیجیتال 5 تیر 1397

تیر آرت

هنرهای تجسمی / دیجیتال 18 آبان 1397

تادا اکس

بازارچه 10 اسفند 1400

پی برد

بازارچه 16 اسفند 1401

سی دکان

بازارچه 16 اسفند 1401

سی دکان

بازارچه 10 مرداد 1402

فود اکس

Black Box

در دست ساخت