به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

App Installation

Do you wish to install the AVA PLATT's website as an app on your device?

کارواش مدرن پویا

خدمات کارواش و پولیش

Detailed Info

ساعات کاری

10 صبح تا 10 شب
شنبه تا جمعه

واحد

H2

طبقه

P 5