به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

App Installation

Do you wish to install the AVA PLATT's website as an app on your device?

پت شاپ و کلینیک آواپت شعبه آواسنتر

آواپت

خدمات دامپزشکی، آرایش و شستشو،‌ پت شاپ و پارک بازی

Detailed Info

ساعات کاری

8 صبح تا 10 شب
شنبه تا جمعه

واحد

E1

طبقه

P 2

تماس