به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

App Installation

Do you wish to install the AVA PLATT's website as an app on your device?

کارواش و خدمات خودروی مدرن پویا

خدمات کارواش، دیتلینگ و PDI

Detailed Info

ساعات کاری

10 صبح تا 10 شب
شنبه تا جمعه

واحد

Z3

طبقه

P -3