به دنبال چه می‌گردید؟
  1. شنبه تا جمعه9 صبح تا 11 شب

نصب اپلیکیشن

آیا می‌خواهید وب‌سایت آواپلت به صورت اپلیکیشن برو روی دستگاه شما نصب شود؟

رویداد بازارچه نوروزی سی دکان در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار شد.

سی دکان

یک نفر تنها، صد نفر هم‌پا

برگزار کننده پلتفرم هشتم

رویداد سی دکان بازارچه نوروزی از ۱۶ لغایت ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار شد. این رویداد به شکل بازارچه حمایتی و با حضور بیش از ۳۰ برند کوچک یا خانگی انجام شد. هدف از این رویداد ایجاد روحیه همدلی میان برندها و مردم بوده است.

Detailed Info

جزئیات زمانی

تاریخ برگزاری
۱۶ تا ۲۷ اسفند
ساعات بازدید
۱۵ الی ۲۱

برگزار کننده

آواپلت

طبقه

پلتفرم هشتم

قیمت

رایگان

ملزومات

ندارد
رویداد سی دکان در اسفند ۱۴۰۱ در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار گردید

درباره سی دکان

رویداد سی دکان بازارچه حمایتی است که با حضور برندهای کوچک و خانگی به طور متناوب در پلتفرم هشتم آواپلت برگزار می‌شود. اولین رویداد سی دکان از بخش‌های بازارچه، کافه، محل استراحت و گفت‌وگو، کارگاه‌های آموزشی و تقویت برندها و همچنین کارگاه های آموزش کسب و کار تشکیل شده بود.